gescheiden afval

Afvalbaron

Wij kunnen u adviseren in:

 • afvalstromingen
 • volume
 • lediging frequentie
 • geschikte container
 • afvalverwerker
 • en…

Het afval…

Binnen het bedrijf en bij ieder gezin blijft er iets over, het restproduct: afval. U kunt het niet meer verwerken en wilt dit bedrijfsmatig op een zo economische wijzen laten afvoeren. Door de diverse restproducten duurzaam te verwerken is het mogelijk dat deze dienst gaan doen als nieuwe grondstof of herbruikbare bouwstof. Vaak hebben deze restproducten een opbrengstwaarde. U kunt verdienen aan uw afval!

afval verzamelen

Gescheiden inzamelen

Huidige inzameling: u doet niet aan gescheiden inzamelen en deponeert al uw restproducten in één container en laat deze afvoeren als `restafval`. Dit `restafval` is de onvoordeligste vorm van inzameling/ verwerking. Door het bijplaatsen van extra containers voor diverse restproducten met een lagere verwerking/ inzamelingskosten kunt u de kostenpost afvalverzameling terug dringen en in enkele toepassingen zelfs opbrengsten genereren.

Gescheiden inzamelen, het werkt!

Plussen en minnen

Gescheiden inzamelen begint aan de basis, bij u. De plussen en minnen:

Plussen

 • Hergebruik
 • Milieu bewust
 • Economisch voordeel
 • Voldoet aan de wetgeving

Minnen

 • tijd
 • plaats/ ruimte/ oppervlakte